Innovació

ADN: Innovació + Sostenibilitat

 

 

“La innovació, que sempre ha estat un valor clau per a la nostra empresa, ara pren un nou caire, posant-la al servei de la sostenibilitat.

Innovació

ADN: Innovació + Sostenibilitat

 

“La innovació, que sempre ha estat un valor clau per a la nostra empresa, ara pren un nou caire, posant-la al servei de la sostenibilitat.”

MANIFESTO R+D+i

1.

La sostenibilitat és punt de partida i objectiu últim de tots els nostres projectes de R+D+i.

2.

Abans d’adquirir tecnologia, desenvolupem estudis de recerca per obtenir una valoració objectiva i invertir només en la que s’adapta millor a les nostres exigències.

3.

Hem desenvolupat un criteri propi i rigorós que ens guia a la nostra manera de treballar i no ens guiem per modes o tendències de mercat.

4.

Hem establert protocols propis, més estrictes i exigents que els requerits per normatives ISO, Systecode o altres.

5.

Tenim un equip de laboratori format per dues llicenciades en química, tècnics de laboratori, personal de producció i estudiants en pràctiques.

6.

Un 30% del nostre equip està format per ser capaç de detectar nivells baixos de TCA i d’altres desviacions sensorials a través de la tecnologia sniffing amb detecció manual.

MANIFESTO R+D+i

1.

La sostenibilitat és punt de partida i objectiu últim de tots els nostres projectes de R+D+i.

2.

Abans d’adquirir tecnologia, desenvolupem estudis de recerca per obtenir una valoració objectiva i invertir només en la que s’adapta millor a les nostres exigències.

3.

Hem desenvolupat un criteri propi i rigorós que ens guia a la nostra manera de treballar i no ens guiem per modes o tendències de mercat.

4.

Hem establert protocols propis, més estrictes i exigents que els requerits per normatives ISO, Systecode o altres.

5.

Tenim un equip de laboratori format per dues llicenciades en química, tècnics de laboratori, personal de producció i estudiants en pràctiques.

6.

Un 30% del nostre equip està format per ser capaç de detectar nivells baixos de TCA i d’altres desviacions sensorials a través de la tecnologia sniffing amb detecció manual.

Imatge microscòpica d’un tap de suro de J·Vigas.
Agraïments: Institut Català del Suro

Vam ser la primera indústria surera a apostar per un laboratori propi a 1985. A més, durant l’etapa d’Enric Vigas com a president de la patronal catalana del suro es va fundar l’Institut Català del Suro, un centre d’investigació i innovació amb seu a Palafrugell.

Estem convençuts que la innovació i el coneixement són la base sobre la qual construir el nostre futur, tal com han fet les generacions anteriors.

El nostre equip de laboratori està liderat per Raquel de Nadal, Directora de Sostenibilitat i Innovació, llicenciada en química i, actualment, preparant el doctorat amb una investigació centrada en l’estudi del TCA i de la seva eliminació, una química, una persona de producció i estudiants en pràctiques.

Entre el material de laboratori tenim dos cromatògrafs, un d’ells, SPME Arrow – GC Intuvo – MS/MS, que ens permeten tenir un control total de les desviacions sensorials dels lots, ràpid i molt eficaç, ja sigui per descartar abans de la compra com per minimitzar fins a nivells indetectables gràcies als nostres sistemes de reducció de desviacions sensorials.

A més de les proves en el nostre laboratori, col·laborem amb cellers per experimentar in situ les nostres innovacions, creant així una relació més estreta amb els nostres clients amb l’objectiu que puguin beneficiar-se del nostre treball constant per estar sempre en la primera línia en investigació.

Participem en projectes de recerca sectorials o juntament amb laboratoris externs, universitats i centres de recerca, amb l’objectiu d’innovar permanentment, expandint el nostre coneixement i incorporant noves tecnologies que aportin valor afegit als nostres clients.

Formem part del Comitè Tècnic d’AECORK així com del Comitè UNE CTN 056/SC 05 «SURO» que coordina la regulació estatal del tap de suro.

Finalment, ens agradaria destacar el nostre compromís amb el rigor, la qualitat, la seguretat alimentària i el medi ambient, tal com mostra la nostra política de certificacions que sempre ha estat molt exigent.

No només TCA

 

A J·Vigas confiem en dues tecnologies per a la detecció i eliminació de TCA i altres aromes no desitjades:
Cromatografia SPME Arrow – GC Intuvo – MS/MS i Detecció amb Sniffing Manual.

 

Cap altra tecnologia no ha satisfet les nostres exigències i nivells de tolerància.

Control sensorial

Fins a sis punts de control analític

 

Control sensorial

Fins a sis punts de control analític

 

De cada partida, el nostre equip tècnic analitza l’1% dels taps per assegurar-nos la màxima qualitat a nivell sensorial. El passat any vam realitzar un total de 20.000 anàlisis cromatogràfiques, analitzant un total de 270.000 taps.

innovació, tecnologia i investigació al servei de la natura

innovació, tecnologia i investigació al servei de la natura

PROJECTES D’R+D+i

PROJECTES D’R+D+i

Àrea 1: Reducció i eliminació de les desviacions sensorials

1. OPTIMITZACIÓ VIGAS·18 | 2019-2022

Optimització del sistema de reducció de desviacions sensorials VIGAS·18 mitjançant l’ús d’adsorbents i biosorbents. És un projecte extern desenvolupat juntament amb l’Institut Català del Suro (ICSuro) i altres empreses del sector, cofinançat pel fons europeu FEDER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’operació 16:01:01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

2. ESTUDI DE MIGRACIÓ DE TCA | 2019-2022

En col·laboració amb dos dels nostres clients, hem desenvolupat un estudi sobre la transferència de TCA a diferents tipus de vi. A partir de l’embotellat de taps contaminats vam fer seguiment per cromatografia de gasos-masses.

3. TECNOLOGIA TAP A TAP | 2017-2020

Hem desenvolupat un projecte de recerca posant a prova diferents tecnologies en fase de desenvolupament o que ja són al mercat.
Després de les diferents proves, el nostre equip tècnic ha determinat que, actualment, no hi ha cap tecnologia d’anàlisi automàtica que satisfaci les exigències de J·VIGAS quant a detecció de desviacions sensorials, en comparació amb els resultats obtinguts amb el sniffing amb detecció manual. Per aquest motiu, ha estat el sistema triat per integrar al procés de qualitat de J·Vigas.

4. ADQUISICIÓ DE MÀQUINA DE SNIFFING | 2020

J·VIGAS ha incorporat una màquina de sniffing amb detecció manual que consisteix en la revisió tap a tap per part de personal qualificat després d’un procés que potencia les aromes no desitjades, com ara haloanisols, entre ells, el TCA, i altres desviacions sensorials.

+info

5. ADQUISICIÓ NOU CROMATÒGRAF AGILENT TECHNOLOGIES SPME ARROW – GC INTUVO – MS/MS | 2019-2021

El 2021 J·Vigas va adquirir un nou cromatògraf que permet realitzar analítiques amb gran precisió i una velocitat sis vegades més gran que el cromatògraf anterior. Segons els nostres estudis realitzats entre el 2019 i el 2021, no hi ha cap altre equip al mercat actual que doni uns resultats tan fiables en 5 minuts d’anàlisi. El nostre objectiu és arribar a garantir no només l’absència d’haloanisols als nostres productes sinó de qualsevol desviació sensorial.
+info

Àrea 2: Permeabilitat a l'oxigen (OTR)

1. AVALUACIÓ DE LA PERMEABILITAT A L’OXIGEN DELS DIFERENTS TIPUS DE TANCAMENTS | 2016

 • Entendre els principis bàsics de permeabilitat
 • Estandarditzar un mètode intern fiable per mesurar OTR
 • Conèixer el comportament de diferents taps

2. ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ I TRAÇABILITAT DE TAPS DE SURO AMB TECNOLOGIA QR/NFC (MINETUR) | 2017

 • Definir un mètode de mesura de la permeabilitat
 • Avaluar aquest paràmetre en diferents condicions de la producció dels taps de suro

3. DETERMINACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PERMEABILITAT A L’OXIGEN (I) | 2018-2019

 • Identificar els paràmetres del procés productiu dels taps que tenen una influència en la permeabilitat a l’oxigen (mg O2)
 • Estudiar els efectes a la matriu del vi

4. DETERMINACIÓ DE L’EVOLUCIÓ DE LA PERMEABILITAT A L’OXIGEN (II) | 2020-2022

 • Aprofundir en l’estudi dels factors significatius partint dels projectes previs

Després de sis anys d’estudi, s’han assolit les conclusions següents:

 • L’aportació d’oxigen després del tapat amb un tap de suro correctament embotellat prové del mateix tap de suro i no de l’ingrés d’oxigen extern.
 • La permeabilitat a l’oxigen dels taps i les condicions d’emmagatzematge del vi són paràmetres clau per assegurar-ne l’estat organolèptic correcte. Aquests tenen influència en l’evolució del vi tranquil a nivell analític i sensorial.
 • El procés d’embotellament(regularitat i control de l’ingrés d’oxigen) s’ha reafirmat com a punt crític i important per obtenir l’evolució del vi desitjada.
 • La posició de l’ampolla després del tapament és fonamental i els resultats obtinguts canvien en funció de si s’emmagatzema verticalment o horitzontalment.
 • El temps de recuperació del tap immediatament després del tapat, d’un a cinc minuts, s’ha de respectar i les ampolles no s’han de moure o emmagatzemar en posició horitzontal fins passat aquest temps.
 • Les empreses participants han caracteritzat els seus processos productius quant a la contribució a la permeabilitat a l’oxigen.
 • El coneixement adquirit durant el projecte ha de permetre modular el procés de producció per augmentar l’homogeneïtat dels taps de suro natural.
 • L’oxoluminescència s’ha validat com a mètode de mesura de la permeabilitat a l’oxigen per taps de suro, ja que les conclusions extretes a nivell de laboratori són extrapolables al vi.
 • En vi escumós no hem pogut verificar que l’OTR tingui una incidència definitiva sobre el perfil organolèptic del vi. Caldrà desenvolupar noves proves al respecte.

+info

Àrea 3: Altres temàtiques


1. ESTUDI DE L’ESTRUCTURA INTERNA | 2018-2021

Estudi de la viabilitat d’un tractament de reducció i/o eliminació de desviacions sensorials, no només des d’un punt de vista sensorial sinó segons la correcta funcionalitat del tap amb l’estudi de l’afectació de l’estructura interna del tap de suro després del tractament. Es tracta d’un projecte extern.

2. ESTUDI D’EMBOTELLATS AMB TAPS DE DIFERENTS DENSITATS | 2019-2021

És un projecte realitzat amb la col·laboració d’un dels nostres clients. Estudiem la correcta funcionalitat tècnica durant l’embotellament i l’evolució sensorial del vi en funció de la densitat del tap.

3. ESTUDI SENSORIAL I PERFIL CROMATOGRÀFIC | 2020-2021

Projecte extern amb la col·laboració de l’ICSuro. Es tracta d’un estudi sensorial dels taps analitzant el perfil cromatogràfic. Anàlisi dels perfils cromatogràfics dels taps durant els diferents processos de fabricació.

4. CÀLCUL PETJADA DE CARBONI TAP NATURAL I TAP DE CAVA | 2021

Juntament amb l’ICSuro i ReMa Enginyeria, vam calcular la petjada de carboni dels nostres taps des dels boscos, passant per les primeres fases del procés productiu que fem a la nostra empresa Vimatap·15 a Extremadura, continuant amb el procés productiu a la nostra seu de Palafrugell i fins al final de la seva vida útil.

Ens basem en les normatives internacionals PAS 2050: 2011 o ISO 14067: 2018 i investiguem els criteris més fidedignes amb la realitat per aconseguir un càlcul objectiu, i que pugui ser útil per impulsar una normativa a nivell internacional i nacional, ja que formem part del comitè CTN56 / SC5 subcomitè SURO.

+info

5. CORK2WINE | 2019-2023

Projecte que té per objectiu aplicar un nou enfocament integral a la investigació del suro per abordar l’avenç i la superació dels reptes tecnològics actuals del sector surer nacional. Des de les etapes de la producció primària en l’àmbit forestal fins a la posterior fabricació de taps de vi, aquesta iniciativa també estudia l’aprofitament rendible i òptim dels subproductes i residus.
En definitiva, CORK2WINE pretén garantir la competitivitat, sostenibilitat, posicionament internacional i viabilitat futura del sector.

J·Vigas participa en aquest projecte, que lidera l’empresa Francisco Oller, al costat d’altres empreses com Amorim Forestal, Quimivita, Muga i Vilarnau.

+info

6. IDENTIFICACIÓ DELS DEFECTES OCULTS DEL TAP | 2020-2021

Projecte de recerca posant a prova diferents tecnologies en fase de desenvolupament o que ja estan en el mercat. Estudiem la tecnologia de forma objectiva i la possible compra en el moment que compleixi exigències de J·Vigas.

 

FUTURS PROJECTES

Basant-nos en els projectes de recerca realitzats i escoltant les necessitats del sector vitivinícola, actualment estem immersos en les línies de recerca següents:

   

  • Estudi de productes alternatius en el nostre procés productiu, com ara la utilització de productes de tractament superficial naturals
  • Aprofitant els principis de l’APPCC implementats des de fa molts anys a l’organització, implantació de la norma ISO 22000 de Seguretat Alimentària

  ÚLTIMES NOTICIES SOBRE R+D+i

  ÚLTIMES NOTICIES SOBRE R+D+i

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nou projecte

  J·Vigas participa
  al projecte tractor del vi

  LLEGIR MÉS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fi Cork2Wine

  Realitzem el darrer tast del projecte
  juntament amb Muga, ICSuro i LAAE

  LLEGIR MÉS

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Estudi OTR

  Descobreix les conclusions de l’estudi
  de permeabilitat a l’oxigen

  LLEGIR MÉS

  CERTIFICACIONS

   

   

  CERTIFICACIONS