Compromís

Compromís

A J·Vigas dissenyem i establim els nostres processos de gestió interna, no només amb vistes a la dimensió econòmica, sinó també als aspectes socials i ambientals.

Per a la família Vigas així com per a la resta de l’equip, és molt important que els valors que regeixen el seu dia a dia com el respecte, la confiança, la companyonia i la sostenibilitat no només formen part de la manera de treballar sinó que traspassin els murs de l’empresa, arribant a altres esferes de la societat.

Compromís amb la natura

 

Per a J·Vigas la sostenibilitat i el respecte al medi ambient és un valor transversal que regeix totes les decisions i accions de l’empresa.

Per això, vam ser la primera empresa a formar part de la RIdCF (Xarxa Ibèrica de Comerç Forestal), una iniciativa de WWF / Adena, que actua com a instrument eficient per incentivar la gestió sostenible dels boscos i frenar així la desforestació i el canvi climàtic.

 

Contribució a la societat

 

J·Vigas col·labora amb les següents institucions locals i nacionals:

Active Africa Educació a Malawi

Associació Espanyola Contra el Càncer (Delegació local de Palafrugell · President: Joan Vigas)

Casa Asil de Palafrugell

Creu Roja Espanyola (Delegació de Palafrugell · Nutrició infantil de 0 a 2 anys)

Fundació Maga

Main dans la main

Els valors que regeixen el nostre dia a dia traspassen els murs de l’empresa arribant a altres sectors de la societat