Entrevistem Raquel de Nadal, directora de Sostenibilitat i Innovació, per saber més de la nova adquisició

Delfí Sanahuja, enólogo del Grupo Peralada

Sabem que JVigas té com a objectiu principal ser una empresa compromesa amb la sostenibilitat, però em podries dir quin seria un altre dels objectius més importants del Departament de Sostenibilitat i Innovació?

Un dels objectius que tenim com a empresa és encarar-nos encara més a les necessitats dels clients, no només optimitzant el procés del servei d’una comanda sinó intentant acompanyar i assessorar als nostres clients en relació al nostre producte al llarg de tot el procés d’elaboració.

Sabem que un dels temes que més preocupa a les bodegues son les desviacions sensorials pel que un dels nostres objectius és donar una resposta ràpida a la pregunta: “Tinc contaminació per presència d’haloanisols?”

 

I que heu fet per poder contestar al client i donar-li una resposta ràpida i sense cap dubte?

Des del Departament de Sostenibilitat i Innovació s’han posat diversos projectes en marxa com l’optimització del procés de producció incloent un sistema de homogeneïtzació sensorial o com l’estudi de les màquines de detecció automàtiques de taps contaminats.

A J·Vigas continuem pensant que el punt més important de tot el procés és el control de la matèria prima. Aquest control ha de ser ràpid i precís, igual que la resposta a l’assessorament als clients, pel que hem adquirit un cromatògraf d’Agilent Technologies: SPME Arrow – GC Intuvo – MS/MS.

Realment creus que és necessària la compra d’un equip tan potent per a una empresa del sector del suro?

Aquesta resposta la tinc claríssima, és un si rotund.

El sector surer s’ha d’anar adaptant en l’optimització de processos i maquinària i sempre hem d’estar estudiant noves tecnologies.

El cromatògraf nou ens permet una gran rapidesa amb l’anàlisi gràcies a la tecnologia SPME Arrow + GC Intuvo i una precisió en la detecció i quantificació màxima amb el detector masses-masses. Això significa que si comparem amb sistemes convencionals, l’analítica la podem fer sis vegades més ràpida.

 

Però com és el procés d’anàlisi amb el nou cromatògraf?

Es mostreja seguint normativa ISO, els taps es deixen macerar 24 hores segons norma UNE i llavors és quan entra en joc la nova tecnologia. La detecció i quantificació dels haloanisols es realitza en cinc minuts, front dels 30 minuts que necessita l’altre cromatògraf del què disposem.

Però hi ha comprovacions que no necessiten de la maceració. El detector MS/MS permet analitzar mostres de vins (matriu molt complexa) amb la mateixa precisió perquè elimina l’efecte d’aquesta matriu, i en no necessitar maceració el client pot tenir el resultat en 5 minuts.

 

castell peralada
Cromatògraf d’Agilent Technologies: SPME Arrow – GC Intuvo – MS / MS

Només serveix per als control de qualitat o també es farà servir per a projectes d’R+D+i?

Serveix tant per donar suport a Control de Qualitat com per a projectes R+D+i. La idea és ampliar l’anàlisi a la detecció d’altres desviacions sensorials que preocupen als nostres clients ja que l’equip també pot treballar amb SPME convencional però aprofitant la part GC Intuvo i la detecció MS/MS.

Ara que ja el tenim a punt pel control precís i ràpid dels nostres productes serà un gran aliat en els nostres projectes ja que el nostre objectiu és arribar a garantir no només l’absència d’haloanisols en els nostres productes sinó de qualsevol desviament sensorial d’una manera efectiva i ràpida.

 

És la tecnologia més fiable, juntament amb la màquina de sniffing amb detecció manual?

Dintre de les nostres línies de recerca tenim diferents projectes d’investigació per cercar la tecnologia actual més eficient i precisa en matèria de detecció i eliminació de desviaments sensorials.

La nostra conclusió és que la tecnologia control tap a tap amb detecció automàtica no satisfà les nostres exigències i és menys fiable que la detecció manual ja que manualment arribem a nivells de detecció més baixos i a més eliminem qualsevol desviació. Per això vam invertir en una màquina de sniffing amb detecció manual i hem format a part del nostre equip per poder-la fer servir de manera òptima.

El cromatògraf SPME Arrow – GC Intuvo – MS/MS és el complement ideal pel cromatògraf que ja teníem ja que incorpora la rapidesa que la tecnologia tradicional no ens dona, precisió màxima i una rapidesa que no s’aconsegueix amb cap altre tecnologia. Segons els nostres estudis, no hi ha cap altre equip al mercat actual que doni uns resultats tan fiables en 5 minuts d’anàlisi.

 

Hi ha més empreses de tap de vi a l’Estat que disposi d’aquesta tecnologia?

Doncs la veritat és que no tinc la percepció de que hi hagi cap altra empresa del sector que fabriqui tap natural i que disposi d’aquesta tecnologia tan innovadora, però si he de ser sincera, la filosofia de JVigas és seguir el nostre camí posant en marxa el que les conclusions dels nostres projectes de R+D+i ens diuen. És un dels grans punts forts de la nostra empresa familiar, la família Vigas està directament involucrada en els projectes de R+D+i, pel que ho tenen com a una de les línies estratègiques de l’empresa.

 

¿Sólo sirve para los control de calidad o también se utilizará para proyectos de I+D+i?

Sirve tanto para apoyar al Control de Calidad como para proyectos I+D+i.

La idea es ampliar el análisis a la detección de otras desviaciones sensoriales que preocupan a nuestros clientes ya que el equipo también puede trabajar con SPME convencional pero aprovechando la parte GC Intuvo y la detección MS / MS.

Ahora que ya está a punto para el control preciso y rápido de nuestros productos será un gran aliado en nuestros proyectos ya que nuestro objetivo es llegar a garantizar no sólo la ausencia de haloanisoles en nuestros productos sino de cualquier desvío sensorial de una manera efectiva y rápida.

¿Es la tecnología más fiable, junto con la máquina de sniffing con detección manual?

Dentro de nuestras líneas de investigación tenemos diferentes proyectos de investigación para buscar la tecnología actual más eficiente y precisa en materia de detección y eliminación de desvíos sensoriales.

Nuestra conclusión es que la tecnología control tapón a tapón con detección automática no satisface nuestras exigencias y es menos fiable que la detección manual ya que manualmente llegamos a niveles de detección más bajos y además eliminamos cualquier desviación. Por eso invertimos en una máquina de sniffing con detección manual y hemos formado a parte de nuestro equipo para poder utilizar de manera óptima.

El cromatógrafo SPME Arrow – GC Intuvo – MS / MS es el complemento ideal para el cromatógrafo que ya teníamos ya que incorpora la rapidez que la tecnología tradicional no nos da, precisión máxima y una rapidez que no se consigue con ninguna otra tecnología. Según nuestros estudios, no hay ningún otro equipo en el mercado actual que dé unos resultados tan fiables en 5 minutos de análisis.

 

¿Hay más empresas de tapón de vino en España que disponga de esta tecnología?

Pues la verdad es que no tengo la percepción de que haya ninguna otra empresa del sector que fabrique tapón natural y que disponga de esta tecnología tan innovadora, pero si he de ser sincera, la filosofía de J·Vigas es seguir nuestro camino poniendo en marcha lo que las conclusiones de nuestros proyectos de I+D+i nos dicen.

Es uno de los grandes puntos fuertes de nuestra empresa familiar, la familia Vigas está directamente involucrada en los proyectos de I+D+i, por lo que lo tienen como una de las líneas estratégicas de la empresa.