TECNOLOGIA

Novetats tecnològiques

Un resum de les últimes novetats tecnològiques

Juliol 2020

Nova Màquina de Sniffing

La segona meitat de l’any 2020 ve carregada de novetats tecnològiques.

Entre elles, l’adquisició d’una màquina de sniffing amb detecció manual, en la qual personal qualificat porta a terme un control de qualitat tap a tap, detectant qualsevol desviació sensorial que pugui afectar negativament el seu vi.

Les opcions amb detecció automàtica que ofereix el mercat no han satisfet les exigències de J·VIGAS per la qual cosa, després d’un projecte d’investigació provant diferents tecnologies que existeixen actualment al mercat i, fins i tot, que es troben en fase de desenvolupament, el nostre equip tècnic ha conclòs que, en l’actualitat, la tecnologia més eficaç per a la detecció d’aromes no desitjades és el sniffing amb detecció manual.

Millores en el Sistema VIGAS·18

Optimització del sistema de reducció de desviacions sensorials VIGAS·18 mitjançant l’ús d’adsorbents i biosorbents. És un projecte extern que estem desenvolupant amb l’Institut Català del Suro (ICSuro) i altres empreses de el sector.

En aquest projecte s’ha dissenyat un prototip que ja està instal·lat al sistema VIGAS·18 i que, actualment, es troba en fase d’anàlisi per comprovar el seu grau d’eficàcia pel que fa a la reducció de desviacions organolèptiques que ja ofereix VIGAS·18, que se situa en una reducció del 62%. Amb aquesta millora pretenem acostar-nos més a l’objectiu final que és l’eliminació total de les desviacions sensorials.

 

Doctorat

La directora del Departament Tècnic, Raquel de Nadal, llicenciada en Química i amb un màster en Enginyeria Ambiental de l’Empresa està actualment fent un doctorat enfocat a la reducció i eliminació de les desviacions sensorials.

Gran part dels projectes actuals estan relacionats amb aquest doctorat. En concret tots els de l’àrea 1 així com els d’altres temàtiques, en concret els projectes 1 i 3 ja que es tracten d’estudis adjacents a la temàtica principal.

Amb aquest doctorat, es reforça l’aposta de J·VIGAS per la investigació per a l’eliminació total de les desviacions sensorials.