ÀREA 1: Reducció i eliminació de les desviacions sensorials

1. OPTIMITZACIÓ VIGAS·18

Optimització del sistema de reducció de desviacions sensorials VIGAS·18 mitjançant l’ús d’adsorbents i biosorbents. És un projecte extern que estem desenvolupant amb l’Institut Català del Suro (ICSuro) i altres empreses del sector, cofinançat pel fons europeu FEDER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

2. ESTUDI DE MIGRACIÓ DE TCA

En col·laboració amb un dels nostres clients, estem desenvolupant un estudi sobre la transferència de TCA en diferents tipus de vi. A partir de l’embotellament de taps contaminats estem fent seguiment per cromatografia de gasos-masses.

3. TECNOLOGIA TAP A TAP

Hem desenvolupat un projecte investigació posant a prova diferents tecnologies en fase de desenvolupament o que ja estan en el mercat.
Després de les diferents proves, el nostre equip tècnic ha determinat que, actualment, les tecnologies d’anàlisi automàtic no superen les exigències de J·VIGAS, en comparació amb el sniffing amb detecció manual que ha estat, per tant, el sistema triat per integrar en el procés de qualitat de J·Vigas.

4. ADQUISICIÓ DE MAQUINA DE SNIFFING

L’última adquisició de J·Vigas ha estat una màquina de sniffing amb detecció manual que consisteix en la revisió tap a tap per part de personal qualificat després d’un procés que potencia els aromes no desitjats, com haloanisols, entre ells, el TCA, i altres desviacions sensorials.

ÀREA 2: Permeabilitat a l’oxígen (OTR)


1. TRANSFERÈNCIA D’OXIGEN SEGONS LES CONDICIONS DE FABRICACIÓ

Aquest estudi és un projecte pilot innovador que forma part dels Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i integra quatre empreses rellevants del sector surer. Estem desenvolupant el projecte en col·laboració amb un dels nostres clients.
Projecte cofinançat pel fons europeu FEDER i pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020. 

Recentment hem desenvolupat dos projectes més dins d’aquesta àrea, tots dos en col·laboració amb l’ICSuro. Per una banda un estudi comparatiu dels diferents tipus de tap i la seva transferència d’oxigen al llarg del temps i, d’altra banda, un estudi de l’evolució i la traçabilitat en diferents variables amb tecnología QR/NFC.

ÀREA 3: Altres temàtiques


1. ESTUDI DE L’ESTRUCTURA INTERNA

Estudi de la viabilitat d’un tractament de reducció i/o eliminació de desviacions sensorials, no només des d’un punt de vista sensorial sinó segons la correcta funcionalitat del tap amb l’estudi de l’afectació de l’estructura interna del tap de suro després del tractament. Es tracta d’un projecte extern.

2. ESTUDI D’EMBOTELLATS AMB TAPS DE DIFERENTS DENSITATS

És un projecte realitzat amb la col·laboració d’un dels nostres clients. Estudiem la correcta funcionalitat tècnica durant l’embotellament i l’evolució sensorial del vi en funció de la densitat del tap.

3. ESTUDI SENSORIAL I PERFIL CROMATOGRÀFIC

Projecte extern amb la col·laboració de l’ICSuro. Es tracta d’un estudi sensorial dels taps analitzant el perfil cromatogràfic. Anàlisi dels perfils cromatogràfics dels taps durant els diferents processos de fabricació.