Sota el títol Gestió forestal de les suredes i la seva influència en la millora de les propietats del suro, en el seu processament, qualitat i interacció amb el vi, aquesta iniciativa té per objetiu general aplicar unnou enfocament integral a la investigació del suro.

Des de les etapes de la producció primària en l’àmbito forestal fins el processament per a la posterior fabricació de taps de vi, aquest projecte estudiarà també l’aprofitament òptim i rendible dels subproductes i residus que es generin en el procés de producció per al seu ús a la indústria cosmètica, gràcies a les seves propietats antioxidants.

La importància del tap de suro

El tap de suro té un paper fonamental a l’hora de potenciar els vins de qualitat, ja que facilita una millor evolució del vi i el seu manteniment en condicions òptimes.

Per aquest motiu, CORK2WINE respon a la necessitat de desenvolupar una iniciativa de R+D+i sectorial i estratègica que incideixi en tota la cadena de producció surera, generant coneixement científic en cada una de les seves fases. A més, s’abordaran alguns reptes tecnològics del sector que permetran una millora significativa dels processos d’obtenció, preparació i transformació de l’suro, fent especial atenció a la millor interacció tap-vi en escumosos i vins tranquils.

 


SOBRE CORK2WINE

CORK2WINE és un projecte d’ R+D+i que té per objectiu aplicar un nou enfocament integral a la investigació del suro per abordar l’avanç i la superació dels reptes tecnològics actuals del sector surer nacional. Des de les etapes de la producció primària en l’àmbit forestal fins a la posterior fabricació de taps de vi, aquesta iniciativa també estudia l’aprofitament rendible i òptim dels subproductes i residus. En definitiva, CORK2WINE pretén garantir la competitivitat, sostenibilitat, posicionament internacional i viabilitat futura del sector.

J·Vigasparticipa en aquest projecte, que lidera l’empresa Francisco Oller, al costat d’altres empreses com Amorim Forestal, Quimivita, Muga i Vilarnau. A més, compta amb la col·laboració de diversos grups de recerca: la Fundació Institut Català del Suro, l’IATA-CSIC, la Universitat de Saragossa-LAAE, el CICYTEX, GRAG i el IMIDRA. En el marc de el Programa Estratègic CENT, CORK2WINE compta amb un pressupost de gairebé 5.000.000 d’euros, finançats pel Centre
per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), i en part, amb Fons FEDER de la Unió Europea. Els treballs d’execució es desenvolupen entre juliol de 2019 i juny de 2023.