J. Vigas S.A. dissenya i estableix els seus procediments de gestió interna no només amb vistes a la dimensió econòmica, sinó també als aspectes socials i ambientals. Aquesta filosofia vol dir que J. Vigas, SA té un grau molt alt de Responsabilitat Social Corporativa.

Compromís amb la natura

J.VIGAS, S.A. és una empresa que treballa respectant el medi ambient. Per això, ha estat una de les pioneres en la obtenció del certificat FSC®-Cadena de Custòdia i la primera d'Espanya en ser membre de la RIdCF (Xarxa Ibèrica de Comerç Forestal), una iniciativa de WWF / Adena, que actua com a instrument eficient per incentivar la gestió sostenible dels boscos i frenar així la deforestació i el canvi climàtic. El compromís de J.VIGAS, S.A. és incrementar de manera progressiva el volum de taps de suro FSC®, ja que d'aquesta manera contribueix a la conservació de les sureres i al foment del progrés tècnic i econòmic de les regions sureres.

Contribució a la societat

J.Vigas S.A. col·labora amb les següents institucions locals i nacionals:

Active Africa Educació a Malawi

Associació Espanyola Contra el Càncer (Delegació local de Palafrugell President Joan Vigas)

Casa Asil de Palafrugell

Creu Roja Espanyola (Delegació de Palafrugell, nutrició infantil de 0 a 2 años)

Fundació MAga