Els presentem alguns dels procediments inclosos en el procés de fabricació del suro.


 

vi i cava


 

2 unitats de cromatògraf de gasos-espectrometria de masses. Controls de rutina per garantir l'absència de TCA. Desenvolupament de mètodes per identificar altres compostos.


 

Eficiència, sostenibilitat, innovació Sistema innovador d'ebullició, extracció volàtil de compostos.


 

Control de processos amb equips d'alta precisió. Sistemàtic en els controls executats.


 

Desinfecció total de taps de suro. Garantia d'homogeneïtat sensorial.


 

Càlcul de defectes per profunditat amb càmeres tridimensionals. Homogeneïtat visual.


 

Control sensorial diari tap per tap. Formació contínua dels nostres tècnics.


 

Grups de químics, biòlegs i enòlegs. Filosofia del grup de treball amb un objectiu comú: qualitat, servei i personalització.


 

Última tecnologia de marcat. 2 equips actius Màxima precisió, personalització, innovació.


 

Una eficient introducció i extracció en ampolles. Control de lot per lot.


 

Meta: homogeneïtat del producte final. Servei tècnic postvenda.


 

Guardem totes les pre-mostres lliurades. Control visual. En el procés de marcatge, la pre-mostra es col·loca al costat del lot.