J.Vigas S.A. va ser una de les primeres empreses acreditades amb la certificació Systecode (un sistema de garantia de qualitat per a la indústria del suro establert per CELIÈGE). Posteriorment, se li va atorgar la certificació Systecode EXCELLENCE que confirma el seu compliment amb el nivell màxim de garantia de qualitat tant a nivell internacional com dins d'Europa.

Així, l'empresa ha desenvolupat mà a mà amb el desenvolupament tècnic dels seus productes. J. Vigas SA va ser la primera empresa en el seu sector a tenir el seu propi laboratori i al 2006 va començar a implementar procediments de prova de TCA, utilitzant cromatografia de gasos-espectrometria de masses, no només per monitoritzar el producte real sinó també per assessorar els seus clients i desenvolupar projectes d'investigació interns i externs en col·laboració amb altres institucions.

Els 10.000 anàlisis realitzats cada any proporcionen la seguretat que els lots produïts a J. Vigas S.A. estan lliures de TCA.


J.Vigas S.A. combina l'experiència adquirida al llarg dels seus 125 anys de carrera amb tecnologies d'avantguarda i sistemes de gestió rigorosos en els seus processos diaris. Com a resultat, J.Vigas S.A. pot garantir plenament la qualitat dels taps de suro que fabrica.