Requisits d'emmagatzematge


1 · Condicions d'emmagatzematge: temperatura = 15-30ºC i RH = 50-70%

2 · Mantenir els taps en bosses sense obrir.

3 · Taps sobrants: mantenir a la bossa, ben segellada, i amb l'SO2.

4 · No emmagatzemar el material directament a terra.

5 · Evitar l'exposició a la llum solar.

6 · No emmagatzemar el material en ambients / amb productes que siguin olorosos o contaminants.

7 · Comprovar que no hi hagi insectes (formigues, papallones, ...).

8 · Temps màxim d'emmagatzematge en aquestes condicions: 6 mesos.

Recomanacions d'ús


1 · Abans d'utilitzar els taps, han d'estar condicionats a una temperatura de 15-30ºC i un nivell d'humitat de 50-70%.

2 · Comproveu les dimensions de l'interior del coll de l'ampolla.

3 · Evita que l'interior del coll de l'ampolla s'humitegi.

4 · Comprimir els taps a 15,5 - 16 mm. Evita la formació de plecs i osques.

5 · Ajustar la màquina taponadora de manera que el tap estigui al nivell de la boca de l'ampolla.

6 · Assegurar-se que s'observen els nivells d'ompliment, segons la capacitat nominal de les ampolles.

7 · No muntar la càpsula si el tap està humit.

8 · Mantenir les ampolles verticals el major temps possible.

Controls de qualitat al celler


Taps de suro natural per a vins tranquils

Norma UNE 56921 (Associació Espanyola de Normalització) Només estàndard que especifica requisits per a taps de suro. (www.aenor.es)